Белград, Сербия

Grafički dizajn

первый уровень — бакалавриат
Язык обучения: хорватскийИзучение на языке хорватскем
Сайт вуза: www.metropolitan.edu.rs/
Grafički dizajn, kao umetnička disciplina, se bavi kreativnim procesom koji ostvaruje vizualnu komunikaciju sa korisnima dobijenog vizualnog rešenja. Vizuelnom komunikacijom se prenosi određena poruka ciljnom auditorijumu. Grafički dizajn, ako umetnička disciplina može imati više užih oblasti (pod disciplina) koje su usmerene različitim metodama vizuelne komunikacije i predstavljanja vizuelnog rešenja. Grafički dizajn može da se odnosi na proces kreiranja vizuelne komunikacije, ali može da predstavlja i dobijeno rešenje ili proizvod, koji je generisan (stvoren) tim kreativnim procesom. Grafički dizajn se koristi radi definisanja identiteta (logo znaci, brendiranje proizvoda), publikacija (časopisi, novine, knjige, plakate), oglašavanja i reklama, kao i radi definisanje ambalaže proizvoda (npr. parfemi, bombonjere i dr.).
Privacy Policy